<div align="center"> <h1>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Powroźniku</h1> <h3>aktualne wydarzenia z życia szkoły podstawowej i gimnazjum, konkursy, osiągnięcia,</h3> <p>gimnazjum, szkoła, przedszkole, Powroźnik, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Powroźnik</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/zsp_powroznik" rel="nofollow">republika.pl/zsp_powroznik</a></p> </div>